Pavel Pudlák


Project Feasibility, Logic and Randomness


Bibliography


Address

Mathematical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Department of Mathematical Logic, Algebra and Theoretical Computer Science

Žitná 25
115 67 Praha 1
Czech Republic
FAX: +420-222 090 701
Phone: +420-222 090 721

Email address:


Please, do not send me any papers for refereeing!Přednášky a semináře

Logika v informatice NMAI 067, prednaska se presouvá ze zimního semestru 2015 na jarní 2016

Seminář z výpočetní složitosti (complexity seminar) TIN050, Matematický ústav AV ČR, pátek 13:30

Logický seminář (logic seminar) NAIL080, Matematický ústav AV ČR, pondělí 13:30


Témata doktorských prací

Několik rad jak psát diplomové a doktorské práce.
web-board (only for our department)