Pavel Pudlák


Project Feasibility, Logic and Randomness


Bibliography


Address

Mathematical Institute of the Czech Academy of Sciences
Department of Mathematical Logic and Theoretical Computer Science
Žitná 25
115 67 Praha 1
Czech Republic


Phone: +420-222 090 721

Email address:


Please, do not send me any papers for refereeing!


Researcher ID: D-5437-2014

Přednášky a semináře

Logika v informatice NMAI 067, v tomto semestru se nekoná, budeli zájem bude v jarním semestru

Seminář z výpočetní složitosti (complexity seminar) TIN050, Matematický ústav AV ČR, pátek 13:30, začne v listopadu

Logický seminář (logic seminar) NAIL080, Matematický ústav AV ČR, pondělí 14:00

(sedujte oznámení, semináře se konají nepravidelně)


Pro studenty

Požadavky ke zkoušce ze složitosti

Témata doktorských prací

Několik rad jak psát diplomové a doktorské práce.
web-board (only for our department)