Pavel Pudlák


Logic Colloquium 2019


Bibliography


Project Feasibility, Logic and Randomness


Address

Mathematical Institute of the Czech Academy of Sciences
Department of Mathematical Logic and Theoretical Computer Science
Žitná 25
115 67 Praha 1
Czech Republic


Phone: +420-222 090 721

Email address:


Please, do not send me any papers for refereeing!


Researcher ID: D-5437-2014

Přednášky a semináře

Logika v informatice NMAI 067, v tomto semestru se nekoná, budeli zájem bude v jarním semestru

Seminář z výpočetní složitosti (complexity seminar) TIN050, Matematický ústav AV ČR, pátek 13:30, začne v listopadu

Logický seminář (logic seminar) NAIL080, Matematický ústav AV ČR, pondělí 14:00

(sedujte oznámení, semináře se konají nepravidelně)


Pro studenty

Požadavky ke zkoušce ze složitosti

Témata doktorských prací

Několik rad jak psát diplomové a doktorské práce.
web-board (only for our department)