I am aware of and concerned with some of the findings reported by the Intergovernmental Panel on Climate Change. Even though steps needed to tackle the issue of man-made global warming can only be solved by policies on national and international level, I believe that each of us can contribute a bit, and we should particularly do so when some leaders are totally ignorant of any fact-based approach to policymaking. Starting from 2019, I will try to make more efforts to combine my job as a researcher (which does require me to do things like international travels, at least to some degree) with a more enviromentally responsible approach.

Beru vážně zprávy zprostředkované Mezivládním panelem pro změny klimatu. Přestože hlavní kroky, které mohou vést k řešení problému globálního oteplování musí být podniknuty zejména na úrovni národních a mezinárodních organizací, myslím, že je vhodné, aby se každý snažil přispět individuálním chováním; zejména v situaci, kdy mnoho vůdců vytváří pravidla populisticky a s popřením vědeckých zjištění. Počínaje rokem 2019 se budu snažit o zodpovědnější přístup k životnímu prostředí v mém zaměstnání vědce (které do jisté míry vyžaduje ekologicky problematické cestování).