Dmitry Gavinsky

            Matematický ústav Akademie věd České republiky
            Matematická logika a teoretická informatika

Vybrané publikace (abecední řazení spoluautorů)