Dmytro Gavinsky

            Matematický ústav Akademie věd České republiky

            Matematická logika a teoretická informatika
V roce 2022 jsem změnil český a anglický pravopis svého křestního jména z předchozího rusky páchnoucího tvaru „Dmitry“ na ukrajinské „Dmytro“.

In 2022 I changed the Czech and the English spelling of my first name from the previous russian-odoured form "Dmitry" to the Ukrainian "Dmytro".

Vybrané publikace (abecední řazení spoluautorů)