Několik rad jak psát diplomové a doktorské práce.


První věc, kterou si musíte uvědomit je, že nepíšete učebnici, ale vědeckou práci. To znamená, že v úvodních kapitolách máte zmínit jen pojmy a výsledky, které s tématem práce souvisí. Zvláště v diplomových pracích se často setkávám s tím, že studenti dokazují nějaké základní výsledky z daného oboru. To tam rozhodně nepatří a recenzentům je hned zřejmé, že to student napsal jen proto, aby text natáhnul. Důkaz mužete reprodukovat, jen pokud to poslouží k lepšímu pochopení dalšího textu.
I přes tato varování si stále mnoho studentů myslí, že pro diplomovou práci stačí přepsat svými slovy 40 stránek z literatury zadané školitelem na to aby práce "prošla", a když tam bude přidána nějaká nová malá větička, tak to bude alespoň dvojka. Pokud chcete takovou práci podat, tak se alespoň ujistěte, že ji nebudu oponovat já.
Pravidelně se setkávám s problémem, že z práce není jasné, co autor dokázal sám a co je známý výsledek. Je správné a žádoucí uvést vlastní výsledky do kontextu toho co je známo, ale:
  1. U každé věty musí být zcela jednoznačně řečeno, zda je to výsledek autora disertace, všeobecně známá věta, nebo věta dokázaná někým jiným, v posledním případě je nutno uvést citaci.
  2. Pokud věta není vlastní výsledek, důkaz do práce nepatří (s výjimkou, kdy autor má jiný důkaz, nebo chce ukázat, že se věta dá odvodit z jeho výsledků a pod.). U diplomových prací, které jsou jen kompilace, se poraďte se školitelem, kde je potřeba uvést důkaz.
  3. Kopírovat doslovně text je možné jen ve vyjimečných případech. Pak musí být uveden zdroj a vymezen začátek a konec citace. Jinak  je  to plagiátorství a práce bude zamítnuta!

Zatímco úvodní kapitola je povinná část, závěrečná kaptiola není, ale velice doporučuji ji napsat. Nevadí, že se zde bude opakovat něco, co bylo řečeno už v úvodu. Zde to totiž už můžete vysvětlit čtenáři, který už je s prací obeznámen, čili mnohem přesněji. Dále je žádoucí uvést oteřené problémy, které souvisí s vašimi výsledky, aby bylo zřejmé, kam až jste se dostali v řešení problémů.

Podle pravidel, pocházejících zřejmě ze středověku, práce musí být měsíc vystavena na děkanátě. Než naše univerzita pochopí, že je 21. století, doporučuju, abyste z vlastní iniciativy práci vystavili také na Internetu a uvedli URL v autoreferátu.

Co se týče angličtiny, doporučuji text Jiřího Matouška "O matematické angličtině" http://kam.mff.cuni.cz/~matousek/angli.pdf. Pokud si nejste jisti jaká předložka se používá s nějakým slovesem, zda je potřeba použít člen pro dane podstatné jméno, či zda nejaká fráze je obvyklá, zadejte varianty této fráze v uvozovkách do Googlu a podívejte se kolik odkazů našel. Podle statistiky jasně poznáte co je dobré, resp. obvyklé, a co ne. Užitečné jsou také výkladové slovníky, které jsou na internetu (jako např. dictionary.com).