Studenti, kteří by chtěli dělat PhD pod mým vedením, by měli u mne také napsat diplomovou práci. Není to ale nutná podmínka.

Témata, která mohu nabídnout se týkají důkazové a výpočetní složitosti.

V důkazové složitosti jde o studium teorií v predikátové logice a důkazových sytémů pro výrokovou logiku, které souvisejí s třídami složitosti. Cílem je řešit problémy analogické známým problémům z výpočetní složitosti jako je P vs NP, nebo alespoň hledat nové souvislosti. V některých případech je možno dokázat nezávislost problémů o třídách složitosti na některých slabých teoriích.

Ve výpočetní složitosti se témata týkají dolních odhadů pro složitost obvodů. Zejména bych chtěl studovat algebraické obvody, protože zde lze uplatnit algebraické výsledky a také v této oblasti bylo dosaženo v poslední době největšího pokroku. V současné době mne také zajímají pseudonáhodné generátory pro speciální třídy booleovských obvodů.
Toto není ani úplný, ani vyčerpávajíci výčet témat. Mé zájmy zjistíte nahlednutím do bibliografie, ale nejlépe je se mnou o tom phovořit.