Tato stránka obsahuje informace pro posluchače předmětu Studentský seminář z teorie množin vyučovaného v zimním semestru v roce 2020, vyučující David Chodounský.

Obecné informace

Seminář se bude setkávat pravidelně v pátek 14:00–15:30, aktuálně probíhá distanční formou jako Zoom meeting; ID: 915 9820 5760. Na semináři se budeme zabývat především tématy z knihy Balcar–Štěpánek: Teorie Množin. Účastníci a zájemci o seminář mne mohou kontaktovat na moji emailovou adresu.

Program

2.10.

Organizační schůzka

9.10.

Budeme procházet kapitolu I §8: Filtry, Ultrafiltry, Princip kompaktnosti z knihy Balcar–Štěpánek. Projděte si tuto sekci před seminářem.

16.10.

Budeme se opět bavit o tématech z kapitoly I §8, zejména o různých příkladech kompaktnosti. Podívejte se na formulace a za myslete se nad Dilworth's theorem, Rado's conjecture, Galvin's Conjecture. Zkuste se zamyslet, zda znáte ještě nějaké příklady a protipříklady na kompaktnostní jevy.

23.10.

Podívejte se na kapitolu III §1 až po odstavec 1.11 včetně.

30.10.

Podívejte se na kapitolu III §1 až po odstavec 1.25 včetně.

6.11.

Rozmyslete si příklad grafu s nespočetným chromatickým číslem, o kterém jsme se bavili na semináři. Podívejte se na zbytek kapitoly III §1.

13.11.

Podívejte se na případné nejasnosti v kapitole III §1 a začněte si číst §2, až po Lemma 2.12.

20.11.

V kapitole III §2 se podívejte na látku až po příklad 2.28 (včetně).

27.11.

Zůstává nám stejná látka, jako na předešlý seminář, tedy III §2 až po příklad 2.28 (včetně).

4.12.

V kapitole III §2 se podívejte na pasáž o Silverově větě až po odstavec 2.34 (včetně).

11.12.

V kapitole III §2 se podívejte na pasáž o diamantových principech až po odstavec 2.47 (včetně).

18.12.

Podívejte se na konec kapitoly III §2, od odstavce 2.49 dále. Přečtěte si začátek kapitoly III §3 až po větu 3.12 a důsledek 3.13, u těch si zatím jenom rozmyslete význam, důkaz ještě studovat nemusíte. Rozmyslete si porovnání důsledku 3.12 a věty 4.9 (ii) na straně 279!

8.1.

Podívejte se ještě jednou na látku z konce kapitoly III §2 a začátku kapitoly III §3. Kapitolu III §3 si zkuste dočíst až po větu 3.41 (i s důkazem).