home page of Pavel Pudlák


Bibliography


Address

Mathematical Institute of the Czech Academy of Sciences
Department of Mathematical Logic and Theoretical Computer Science
Žitná 25
115 67 Praha 1
Czech Republic


Phone: +420-222 090 721

Email address:


Please, do not send me any papers for refereeing!


Researcher ID: D-5437-2014 ORCID iD: 0000-0002-2696-070X

EPAC: Efficient approximation algorithms and circuit complexity, GA CR EXPRO grant
Přednášky a semináře

Logika v informatice NMAI 067 [ Požadavky ke zkoušce/Requirements for exam]

Seminář z výpočetní složitosti (complexity seminar) TIN050

Logický seminář (logic seminar)

(sledujte oznámení, semináře se konají nepravidelně)


Pro studenty

Požadavky ke zkoušce ze složitosti

Několik rad jak psát diplomové a doktorské práce.