MATH. INST. HOME PAGE    MY HOME PAGE     MY PHOTOS    SEMINAR

Milan Tvrdý - Pedagogická činnost

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Habilitace pro obor matematika (zaměření matematická analýza):  24. 10. 2001 [HABILITAČNÍ PRÁCE]
Jmenování docentem:  20. 11. 2001.


Výběrové semináře a přednášky


MATH. INST. HOME PAGE    MY HOME PAGE     MY PHOTOS    SEMINAR